Trang chủ / Mẹ và con

Dù nhiều người nói tôi khùng, nhưng tôi vẫn kiên định ở nhà chăm con 3 năm đầu đời

Nhiều người nói tôi khùng vì đôi khi cơ hội phát triển sự nghiệp chỉ đến một lần trong đời, nếu không nắm bắt sẽ ân hận về sau. Còn con cái, có lúc nào... chẳng được.