Trang chủ / MultiMedia / Video

Bay như Ironman với 5.000 USD

Mất 3 năm phát triển, động cơ phản lực này tốn 4.950 USD cho 20 phút trải nghiệm cảm giác bay như Ironman.